ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร / สาระน่ารู้

25 มกราคม 2559 : สถานการณ์ " โรคเมอร์สหรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า "          มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีนำ้มูก หอบเหนื่อยหายใจลำบาก รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง


************

8 ตุลาคม 2558   :  สถานการณ์ "  ไข้เลือดออก  "


มารู้จัก " ไข้เลือดออก "  กันเถอะ
อาการเบื้องต้น     มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเมื่อเช็ดตัวและรัปประทานยาลดไข้แล้ว ไข้ยังไม่ลดนาน 2-3 วัน มีอาการคลื่นไส้ อาเจียร เบื่ออาหาร หน้าแดง+ ตัวแดง ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันอาการช็อกและเสียชีวิตได้

ยุงลาย    คือพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงลายจะออกหาอาหารในเวลากลางวัน ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ ไม่ให้ยุงกัด

ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย "หยุด" การแพร่กระจาย โรคไข้เลือดออก 

 


อ่านเพิ่มเติม กรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุข

http://www.thaivbd.org/n/contents?module=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81 

  

   เผยแพร่โดยพิมพ์กานต์ พ่วงธานี   (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

 


    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น