หนัาหลัก


ช่วยกันทำ " 3 เก็บ 3 โรค " ทุกวันศุกร์ที่ทำงาน และวันเสาร์-อาทิตย์ที่บ้าน              ป้องกันยุงลายพาหะนำโรค
Cr. ภาพจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
                                 Cr. ภาพ กำนันเบญญพร เฮงซิ้ม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชัยมงคล
                      " 3 เก็บ 3 โรค "  ที่สถานีอนามัยวัดน่วมกานนท์  21 มีนาคม 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น