วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

                                                                          ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
                                                                            ข้าพระพุทธเจ้า
                                                                   นางสาวพิมพ์กานต์ พ่วงธานี
                                                              พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป