วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่หมู่บ้านสุขอารีย์และวัดชัยมงคล วันที่ 20 เมษายน 2557อสม.ตำบลชัยมงคลร่วมกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกช่วงเช้าวันที่ 20 เมษายน 2557 ที่หมู่บ้านสุขอารีย์ หมู่ที 3และวัดชัยมงคล ก่อนจะมาประชุมเดือนต่อที่ สอ.วัดน่วมกานนท์